Renovering

KGM - Kongemindet

Bornholms Regions Kommune

Kongemindet - Bornholms Eiffeltårn

Ydelser
Indledende statisk vurdering af konstruktionen. Parametrisk konstruktions og analyse model. Konceptudvikling og økonomisk vurdering ift. renovering.
Samarbejdspartnere
Steenbergs Tegnestue ApS
Kunde
Bornholms Regions Kommune
En af de mest kendte attraktioner på Bornholm er Kongemindet i Almindingen. Det mere end 100 år gamle udsigtstårn står overfor en større renovering. HE har bidraget til at udføre undersøgelser omkring konstruktionens stand og indledende statiske analyser via opsætning af digital parametrisk beregningsmodel.

Kongemindet på Rytterknægten i Almindingen.

Det 13 meter høje granittårn blev bygget i 1856, til minde om Frederik VII og grevinde Danners besøg på Bornholm i år 1851. Da den omkringliggende skov efterhånden skød i vejret og tog udsigten, blev tårnet i 1899 forhøjet med en 9 m høj jernkonstruktion. Granittårnet er tegnet af Gottlieb Bindesbøll og ståltårnet af hans søn Thorvald Bindesbøll. Tårnkonstruktionen er dels nittede stålprofiler, dels støbejernsdele.

For Bornholms Regionskommune er der indledningsvist udført skitseprojekt for at danne et overblik over muligheder og udfordringer ved renovering eller nyopførsel af ståltårnet.

Steenbergs Tegnestue A/S har udført en registering samt optegning af eksisterende forhold som sammen med besigtigelse danner grundlag for opsaetning af statisk beregningsmodel og indledende vurdering.

Konstruktionen er statisk intelligent udformet og er i princippet noget nært optimal ift. sit formål - det er således ikke uden grund at tårnet kaldes Bornholms Eiffeltårn.

No items found.
Ud fra et miljømæssigt bæredygtigheds synspunkt vil det altid være en fordel at kunne bibeholde og genbruge stålelementer i den videst mulige udstrækning.

Andre projekter