Kunst

TGP - The Garden Pavillon, ARoS

Aros Art Museum.

Do we dream under the same sky

Ydelser
Konceptudvikling Trækonstruktioner Konstruktionsdesign
Samarbejdspartnere
Kunstnere Nikolaus Hirsch & Michel Müller. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører
Kunde
Aros Art Museum.
Værket Do we dream under the same sky af Rirkrit Tiravanija, Nikolaus Hirsch og Michel Müller er mere end et kunstværk. Værket fungerede også som forsamlingshus under hele ARoS Triennalen 2017, hvor der i pavillonen blev afholdt masser af talks og foredrag. Ideen bag konstruktionsdesignet er udnyttelsen af simple trægitterspær som flettes sammen og skaber et rumgitter i træ. Fra rumgitter hænges og afstives de grønne facader. Via parametriske designmodel analyseres bedste placering og antal af de skrå søjlepar til optagelse af lodrette og vandrette laster. Projekt udført for Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Do we dream under the same sky

Ifm. ARoS Triennalen 2017 med titlen THE GARDEN - End of Times, Beginning of Time fokuserede den første udgave på afbildninger af naturen op gennem historien.

Pavillondesign

Rirkrit Tiravanija & Nikolaus Hirsch og Michel Müllers installation Do We Dream Under the Same Sky handlede om idéen om et kunstnerisk utopia og fremlagde en økologisk og bæredygtig model for fremtidens kunstneriske praksis

Arbejdet på projektet er udført ifm. ansættelse hos de dygtige folk ved Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S.

No items found.

Andre projekter